Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

Pozyskana dotacja unijna na zakup sprzętu 2020

Utworzono dnia 10.04.2021
 
„Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowych technologii wraz z lepszym przechowywaniem lokalnych dóbr kultury”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Suwalsko –Sejneńskie”.
Dzięki pozyskanym funduszom Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie zakupiła następujący sprzęt: kanapę antyczną, aparat cyfrowy, gablotę szklana, muzealna na eksponaty, laptop wraz z oprogramowaniem, 20 szt. ram wystawienniczych ściennych, zestaw nagłośnieniowy (dwie kolumny, subbas, mikrofon, końcówki mocy, mikser), modułowy podest sceniczny, kolumnę mobilną bezprzewodową, kamerę cyfrową, 2 telewizory ścienne, telewizor plenerowy ze stojakiem odporny na warunki atmosferyczne, 2 szt. podjazdów dla osób niepełnosprawnych, monitoring wizyjny. Część zakupionego sprzętu stanowi wyposażenie Izby Pamięci Ziemi Bakałarzewskiej znajdującej się w budynku Biblioteki.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 123 310,74 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie uzyskała dofinansowanie w kwocie 74 648,82 zł.
Głównym celem projektu jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego Bakałarzewa i obszaru objętego LSR, podniesienie świadomości i wiedzy historycznej mieszkańców regionu dotyczącej dziejów Suwalszczyzny i historii Gminy Bakałarzewo i zachowanie tradycji regionu.
Inwestycja przyczyni się do kultywowania dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie zakupionego sprzętu do organizacji i nagłaśniania konferencji historycznych, koncertów, apeli przy pomnikach pamięci historycznej, występów artystycznych zespołów folklorystycznych, do tworzenia wystaw i pokazów lokalnych twórców odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, prezentacji eksponatów wojennych, do utrwalania, obróbki, przechowywania i wyświetlania zdjęć i filmów dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego Bakałarzewa i okolic oraz wydarzeń związanych z ich promocją, nagrywania wywiadów historycznych i pieśni ludowych. Dodatkowo doposażenie w monitoring wizyjnych przyczyni się do lepszego zabezpieczenia budynku.

zakupiony sprzęt - fotogaleria

Utworzono dnia 10.04.2021, 19:57

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny