Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

Konkurs fotograficzny

Utworzono dnia 05.07.2021

Konkurs fotograficzny ,, Książka na wakacjach"!!!

 

Regulamin konkursu fotograficznego    „Książka na wakacjach”

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakałarzewie

 

     Organizatorzy:

Organizatorami konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, z siedzibą przy ul. Młyńska 11,16-423 Bakałarzewo.

     Cel i założenie konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, a jego głównym założeniem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej oryginalnych zdjęć.

     Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie może brać udział każdy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
 2. Prace konkursowe można nadsyłać w dniach od 05 lipca do 31 sierpnia 2020 r. (do północy). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia terminu zakończenia konkursu.
 3. Zdjęcia nadesłane na konkurs muszą prezentować sposób spędzania wakacji z książką.
 4. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie e-mailem – na adres bibliotekarz.gbp@bakalarzewo.pl –zdjęcia o rozdzielczości nieprzekraczającej 5 MB i minimalnej rozdzielczości 500 KB, a także dołączenie do niego tytułu i swoich danych (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
 5. Dodatkowo w treści e-maila należy dołączyć treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Bakałarzewie do celów związanych z konkursem „Książka na wakacje” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Uczestnik zobowiązany jest wysłać na konkurs tylko jedno wykonane przez siebie zdjęcie. Przesłanie jest jednoznaczne z zaświadczeniem o prawie autorskim do zgłoszonej fotografii.
 7. Zgłoszone zdjęcia, które nie będą spełniały warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 8. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie i publikację zgłoszonych zdjęć przez organizatora konkursu.
 10. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście w siedzibie Biblioteki, e-mailowo: bibliotekarz.gbp@bakalarzewo.pl bądź pod numerem telefonu 87 569 40 65.

Komisja konkursowa i głosowanie:

 1. O wyborze zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Zwycięzcy konkursu:

 1. W konkursie organizator przewiduje wyłonienie zwycięzców.
 2. Zwycięzca zostanie wyłoniony w trakcie obrad komisji konkursowej.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez Organizatora telefonicznie lub drogą e-mailową.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 września 2021r.  
 2. Dla zwycięzców przewidziane są przede wszystkim nagrody książkowe i rzeczowe.
 3. Nagrody są równorzędne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 5. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace oraz wybrane z pozostałych prac, biorących udział w konkursie będą zaprezentowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie.

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 46

W tym miesiącu: 173

W poprzednim miesiącu: 204

Wszystkich: 5855