Dzięki środkom unijnym doposażono Bibliotekę w sprzęt na cele zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego

Dzięki środkom unijnym doposażono Bibliotekę w sprzęt na cele zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego

 

 - znaki_projektowe.png

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowych technologii wraz z lepszym przechowywaniem lokalnych dóbr kultury”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Suwalsko –Sejneńskie”.

 Dzięki pozyskanym funduszom Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie zakupiła następujący sprzęt: kanapę antyczną, aparat cyfrowy, gablotę szklana, muzealna na eksponaty, laptop 15,6'' wraz z oprogramowaniem, 20 szt. ram wystawienniczych ściennych, zestaw nagłośnieniowy (2 szt. kolumny, subbas, mikrofon, końcówki mocy, mikser), podest sceniczny, kolumnę mobilną bezprzewodową, kamerę cyfrową, 2 telewizory ścienne, telewizor plenerowy ze stojakiem odporny na warunki atmosferyczne, 2 szt. podjazdów dla osób niepełnosprawnych, monitoring wizyjny.

Część zakupionego sprzętu stanowi wyposażenie Izby Pamięci Ziemi Bakałarzewskiej znajdującej się w budynku Biblioteki.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 123 310,74 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie uzyskała dofinansowanie w kwocie 74648,83 zł.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego Bakałarzewa i obszaru objętego LSR, podniesienie świadomości i wiedzy historycznej mieszkańców regionu dotyczącej dziejów Suwalszczyzny i historii Gminy Bakałarzewo i zachowanie tradycji regionu.

 Inwestycja przyczyni się do kultywowania dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie zakupionego sprzętu do organizacji i nagłaśniania konferencji historycznych, koncertów, apeli przy pomnikach pamięci historycznej, występów artystycznych zespołów folklorystycznych, do tworzenia wystaw i pokazów lokalnych twórców odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, prezentacji eksponatów wojennych, do utrwalania, obróbki, przechowywania i wyświetlania zdjęć i filmów dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego Bakałarzewa i okolic oraz wydarzeń związanych z ich promocją, nagrywania wywiadów historycznych  i pieśni ludowych. Dodatkowo doposażenie w monitoring wizyjnych przyczyni się do lepszego zabezpieczenia budynku.

 

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. 87/ 569 40 65
gbp.bakalarzewo@gmail.com

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek – piątek godz. 8.00 – 18.00
sobota godz. 8.00 - 16.00


Filia w Starym Skazdubie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynna
wtorek – piątek godz. 14.00 - 18.00
sobota godz. 13.00 – 17.00

FB

Licznik odwiedzin: 161668