Sponsorem połączenia internetowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie jest Fundacja Orange.

 

CZYTELNIA INTERNETOWA CZYNNA:

poniedziałek godz. 11.00 - 17.00
wtorek – piątek godz. 11.00 – 18.00
sobota godz. 11.00 - 17.00

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BAKAŁARZEWIE
 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w  czytelni internetowej  można  korzystać po zgłoszeniu się do  dyżurującego bibliotekarza, w celu dokonania wpisu do rejestru odwiedzin.

2 .Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z komputerów.

3. W czytelni internetowej obwiązuje cisza. Przy stanowisku komputerowym moga znajdować się dwie osoby. Nie można spożywać posiłków i napojów

4. Użytkownicy  ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia, należy więc ostrożnie posługiwać  się sprzętem komputerowym. Wszystkie dostrzeżone uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. W czytelni można  korzystać wyłącznie  z programów i baz zainstalowanych na komputerze Nie można pozostawiać własnych plików na dysku lokalnym komputera,  należy zapisywać je na własny nośnik. W przypadku pozostawienia plików w komputerze  zostaną one usunięte.

6. Bibliotekarze wyszukują informacje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów pozostającym bez opieki osób dorosłych oraz  udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

7. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu, poszukiwania ofert pracy przez osoby bezrobotne. Jeśli komputery nie są zajęte przez osoby wymienione  powyżej, dopuszczalne jest korzystania z giełdy komputerowej Allegro i sklepów internetowych oraz sprawdzanie własnych  skrzynek pocztowych.

8. W Czytelni można  drukować pliki z komputera lub z własnych nośników .

9. Usługa nie jest płatna i dokonuje jej bibliotekarz.
 

II. KATEGORYCZNIE ZABRONIONE JEST:

1. Konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

2. Instalowanie programów pochodzących  spoza Biblioteki.

3. Uruchamianie komunikatorów, programów służących zabawie i rozrywce oraz stron zawierających treści nieprzyzwoite, pornograficzne, obsceniczne, szkodliwe społecznie  i propagujących przemoc.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

2. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa do korzystania z komputerów oraz przebywania na terenie Biblioteki. 

3. Użytkownicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu mogą zostać przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie okresowo lub na zawsze pozbawieni możliwości korzystania z Czytelni internetowej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. 87/ 569 40 65
gbp.bakalarzewo@gmail.com

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek – piątek godz. 8.00 – 18.00
sobota godz. 8.00 - 16.00


Filia w Starym Skazdubie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynna
wtorek – piątek godz. 14.00 - 18.00
sobota godz. 13.00 – 17.00

FB

Licznik odwiedzin: 161682